DELA

Över 30 uppdrag för polisen inatt

Polisen meddelar att de från klockan 19 på fredagskvällen fram till lördagsmorgonen skött drygt 30 uppdrag. De beskriver det som ett ”svart kapitel”.

Bland annat har man bedrivit uppsökande verksamhet då man tidigt på kvällen satte spelreglerna för ungdomar gällande alkohol och beteende.

– Ungdomarna skötte sig överlag bra, ett ärende uppdagades vid vårt arbete där en myndig erbjuder sig köpa alkohol åt barn. Saken utreds.

I samband kvällpatrullering påträffades en person i en park som innehade ett knogjärn med kniv och hullling, alltså ett föremål som är ämnat för att skada.

– Personen misstänks även för straffbart bruk av narkotika. Det farliga föremålen omhändertogs och den misstänkte delgavs böter som bestreds då denne ansåg sig behöva det för att försvara sig.

En person skickade under kvällen en film där denne skadar sig själv.

– Detta tog en hel del resurser av polis och räddningsenheter.

Polisen sökte även under natten efter en person som var försvunnen och icke nåbar. Polisen hittade sedan den försvunne.

Polisen har under natten avvisat människor från stadens gator och krogområden där ordningsmän meddelat problem.

– Detta görs genom befallning vilket är tvingande. Åtlyder man inte en polismans befallning misstänks man för brottet tredska.

I samband med krogstängning uppstod tumult mellan flera personer varav en person jagades med kniv längs Nygatan.

– Polispatruller i närheten kunde lugna situationen och endast lindriga personskador hann uppstå.

Mot morgonenens arla stund anmäldes att en person ha blivit knivskuren i ansiktet och arm av en okänd gärningsman då denne vistats på Klinten i Mariehamn.

– Polisen gjorde eftersök av misstänkt och har en person identifierad, ärendet utreds som försök till grov misshandel.

Tre personer misshandlades på Torggatan av en man som han avlägsna sig innan polispatrull hann fram. Polisen utreder saken.

Ytterligare misshandel på Nygatan inträffade efter krogstängning, där slag utdelades så att en person ramlade medvetslös till marken. Polisens övervakningskameror fångade upp händelsen. En misstänkt är identifierad och misshandelsärende utreds.

– Detta med mycket mera denna sena augustinatt, ett svart kapitel i polisens dygnsrapporter och vi kan konstatera att polisresurserna stundtals inte riktigt räckte till.