DELA
Foto: Stefan Öhberg

Över 30 anmälda brott i helgen

Bråk, hemmafester, misshandel, rattfyllerier, skadegörelser, alkohol- och narkotikabruk: polisen fick arbeta brett i helgen. Den blev ändå enligt polisen ”helt normal för årstiden”.

Polisen fick i helgen gripa in mot flera bullriga hemmafester efter klagomål från grannar. De tog också vara på berusade personer som somnat på stadens gator och körde hem dem, och ingrep mot ordningsstörningar av annat slag.

Utöver den vanliga övervakningen av allmän ordning, säkerhet och trafik så registrerade polisen över 30 brottsanmälningar: tio trafikförseelser, ett äventyrande av trafiksäkerhet, två grova rattfyllerier, ett rattfylleri, tre skadegörelser, ett skjutvapenbrott, en utlänningsförseelse, tre olaga hot, en lindrig misshandel, två straffbara bruk av narkotika, ett sexuellt antastande, tre fall av misshandel, ett försök till grov misshandel, ett våldsamt motstånd mot tjänsteman, en tredska mot polisman, samt ett innehav av föremål eller ämne som lämpar sig för att skada någon annan.

Sex personer greps med stöd av polislagens stadganden för att de stört ordningen eller för att de var i sådant skick att de inte kunde ta vara på sig själva. Fyra greps på grund av brottsmisstanke.

”Veckoslutet har varit arbetsdrygt på många sätt, men i princip helt normal med tanke på årstiden”, konstaterar polisen i sin summering, och uppmanar allmänheten att ta det vackert med alkoholen.