DELA

Över 100 000 euro för konsulter i fjol

I fjol lade Eckerö kommun över 100 000 euro på konsult- och juristhjälp. Allra största delen är kringkostnader för kommundirektörstjänsten.

Kommunens revisor Sven-Eric Carlsson är mycket kritisk.
Sven-Eric Carlsson var en av tre revisorer som hade i uppdrag att granska kommunens bokslut för 2015. Två revisorer skrev under och förordade ansvarsfrihet för kommunstyrelsen – Fredrik Lindqvist samt Tove Lindström-Koli från BDO Audiator Oy.

Carlsson, som varit kommunal revisor i Eckerö under lång tid i olika repriser, vägrade skriva på revisionsprotokollet. I stället lämnade han in en reservation mot förordet för ansvarsfrihet och en skrivelse där han beskriver vilka iakttagelser han gjort under revisionsprocessen.

Den tidigare kommunstyrelsen leddes av Rune Söderlund och har efter höstens val en annan sammansättning. Rune Söderlund har lämnat styrelsen och sitter nu i kommunfullmäktige. Sven-Eric Carlsson skriver i sin reservation att kommunstyrelsen inte under fjolåret har uppfyllt kravet på god förvaltning och bad fullmäktige inför mötet den 16 juni att noggrant överväga sitt beslut beträffande beviljande av ansvarsfrihet.

I det undertecknade revisionsprotokollet berörs de juridiska kostnaderna under året endast ytligt – enligt revisorerna var de så stora att de borde ha upphandlats.

Carlsson har sammanställt konsult- och juristkostnader som härrör från förra kommundirektören Rasmus Basiliers tid på posten och de kostnader för jurister och konsulter som uppstod i samband med att han sades upp med omedelbar verkan i april 2015. Summan landar på 89 000 euro. Lägger man till också övriga konsultkostnader inom det byggtekniska området under året stiger summan till 112 000 euro.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!