DELA

Ovanligt möte om Pommern

Enligt reglerna kan minst sju politiker i Mariehamns stadsfullmäktige kalla till ett extra möte utan att begära presidiets godkännande. Det här är något som utnyttjas ytterst sällan men i kväll är det dags.

Moderaterna har med stöd av Liberalerna och Centern sammankallat mötet. Orsaken är att man vill ha tilläggsanslaget till Pommerns docka klubbat för att kunna fortsätta med anbudsprocessen.

Dockans motståndare kunde vid det ordinarie mötet driva igenom en bordläggning trots att de var i minoritet. Det kan de inte göra en andra gång. (tt-s)