DELA

Östersjöns sälar något färre 2015

Gråsälen ökar i södra Östersjön men det totala antalet exemplar har minskat en aning jämfört med 2014. Det konstaterar Naturresursinstitutet (Luke) i Helsingfors som i fjol hjälpte Sveriges naturhistoriska museum att utföra den årliga sälräkningen

2015 observerades och räknades sammanlagt 30 285 gråsälar i Östersjön. Hälften av dem fanns inom svenskt territorialvatten och en knapp tredjedel inom finländskt.

Allra mest säl finns det i havet kring oss. I mellersta Sverige räknades 9 422 sälar och i Skärgårdshavet och kring Åland inklusive Märket drygt tusen färre, 8 293.

Gråsälen fotograferas från luften då de i maj och juni kryper upp på land för att byta päls. Bilderna utgör underlaget för räkningen. (tt-s)