DELA
Foto: Jonas Edsvik

Östersjön mår bättre men inte kring Åland

Östersjöns problem är väl kända och forskningen har pågått i decennier. Men hur samverkar övergödning, syrebrist och miljögifter?

– Åland är den perfekta studiemiljön för sådana frågor, säger professor Erik Bonsdorff.
I dag på eftermiddagen deltar Erik Bonsdorff, professor i marinbiologi och känd på Åland som frispråkig miljö- och samhällsdebattör, i en temadag om havet som Åbo Akademi ordnar i Alandica i samarbete med Ålandsbanken.

Havet är Åbo Akademis toppforskningsområde och under dagen presenteras nya trender i forskningen. Fokus ligger i dag på att analysera sambandet mellan olika faktorer som påverkar havet.

– Alla samhällen vet mycket om övergödning, miljögifter, syrebrist, fysisk störning och främmande arter. men vi vet inte hur allt detta samverkar, beskriver Bonsdorff den nya forskningsinriktningen.

Glädjande nog visar forskningen att Östersjön som helhet mår bättre i dag än för 20 år sedan tack vare aktivt arbete för minskade utsläpp av fosfor och kväve.

Men den interna belastningen kring Åland och den sydfinska kusten är stor och läkningsprocessen är utdragen.

– Åland betalar för hela Östersjöns problem eftersom vattnen omkring Åland inte har blivit bättre.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!