DELA
Foto: Ralf Carlsson<07_Bildrubrik>STORM I samband med stormar kan nytt friskt vatten strömma in i Östersjön.

Här är Östersjöprisfinalisterna

Jan Larsson, Kai Myrberg och Erik Bonsdorff tävlar om Östersjöfondens pris i år. Det slutliga beslutet om vem som får priset på 20.000 euro görs av Östersjöfondens delegation senare under våren.
Arbetet med att ta fram Östersjöfondens pristagare 2015 är i full gång. I år öppnar Östersjöfonden upp sin beslutsprocess och offentliggöra tre finalister som fondens styrelse vaskat fram bland de nominerade. De tre finalisterna är Jan Larsson från Sverige, Kai Myrberg från Finland och Erik Bonsdorff från Finland.

Sammanlagt mottog Östersjöfonden 29 nomineringar till kandidater för priset som fördelade sig på 14 personer och organisationer. I år kom största delen av kandidaterna från Finland och Sverige. Priset delas årligen ut till en person eller organisation för betydelsefulla och framstående insatser för Östersjöns miljö. Priset har delats ut sedan år 1990. Priset delas ut den 8 maj.

Östersjön och Finska viken

Jan Larsson är eldsjälen bakom initiativet Rädda Burgsviken på Gotland där han lyckats föra samman en mängd olika aktörer för att gemensamt arbeta med att rädda Burgsviken. Ledande forskare Kai Myrberg från Finlands miljöcentral var den drivande kraften bakom Finska viken-året 2014, ett samarbetsprojekt mellan Finland, Estland och Ryssland för forskare, beslutsfattare och allmänheten. Professor Erik Bonsdorff har under 30 år arbetat med att öka förståelsen för Östersjön och varit pådrivande i debatten om åtgärder för att förbättra Östersjöns miljö.