DELA
Foto: Privat

Östersjöfonden delade ut tre priser – pantar på ett

Årets mottagare av Östersjöfondens priser är engagerade inom skonsamt fiske, hållbar skolmat respektive arbete mot klimatförändringar. Däremot håller fonden inne med årets utdelning av Lasse Wiklöf-priset, i brist på en värdig mottagare.