DELA
Foto: PRIVAT

Östern sätts in på Jurmo-Åva

Doppingen måste anpassas till färjfästet i Åva som byggs om.

Under tiden tar Östern över turerna.
Det blir Östern som under en veckas tid i mitten av december tar över Doppingens turlista. Landskapet har beslutat teckna avtal med Hangöbolaget Sundqvist Investments som äger fartyget.

– Orsaken är att Doppingens ena ända byggs om så att hon passar till Åva färjfäste som också byggs om, säger upphandlare Sten Schauman.

– På våren görs även andra ändan av Doppingen om och Jurmo sidan byggs om så att den blir likadan som i Åva. Fästet blir av samma typ som linfärjorna har. En flytande ponton som passar fartyget i alla vattenstånd. Nu har vi haft vissa svårigheter att få lasten ombord och i land, speciellt vid lågt vattenstånd.

Det antagna anbudet från Sundqvist Investments är på 1 349 euro per dag inklusive bränsle. Det gäller bara nu i höst.

Läs mer i fredagens Nya Åland!