DELA
Foto: Stefan Öhberg

Oskyldiga kollegan dömd

Den förskingringsdömda bokförarens kollega dömdes i dag till solidariskt skadeståndsansvar till förmån för tre av de drabbade företagen.

De tre företagen hade bestulits på sammanlagt drygt en halv miljon euro i den stora förskingringshärvan. Eftersom den bokförare som dömts för brotten är medellös och bokföringsfirman enligt uppgift saknar tillgångar stämdes kollegan i stället in till tingsrätten.

orsaken var att en dömda bokföraren och henens kollega var bolagsmän i ett öppet bolag, en bolagsform som ålägger bolagsmännen solidariskt ansvar för skulder. Den oskyldiga kollegan är personligen skadeståndsskyldig upp till cirka 215 000 euro.

Tingsrätten gick med på att jämka det personliga skadeståndet till 40 procent.