DELA
Foto: <07_Bildrubrik>FASTSTÄLLD Domen i tingsrätten föll i maj i fjol.

Orosanmälan var kränkande

Hovrätten har fastställt straffet för ärekränkning som tingsrätten tidigare dömde ut mot en kvinna som skickat orosanmälan till åtminstone elva personer i kommunens ledning.
Bakgrunden är en skolfest i en skola på landsbygden där en av arrangörerna ska ha uppmanat barn att klä av sig och dansa sexigt till musiken och att den som hade minst kläder skulle få en godispåse.

Kvinnan skickade e-postmeddelande till minst elva personer och uttryckte oro över skolskjutsarna som sköttes av den person hon anmält.

Den anmälda personen hävdade att detta inte var sant och anmälde kvinnan.

Tingsrätten dömde kvinnan för ärekränkning. Hon överklagade beslutet som nu har avgjort ärendet till arrangörens fördel.

Hovrätten konstaterar att ärekränkning är straffbar endast om avsikten är att skada – något som kvinnan förnekade – men att påståenden och antydningar om sexuella övergrepp kan få ytterst allvarliga följder och ska inte framföras om man inte är säker på att de är sanna.

Straffet på 40 dagsböter, sammanlagt 480 euro, kvarstår. Kvinnan åläggs att betala bevisningskostnader till staten och motpartens rättegångskostnader på 2 700 euro. Hon ska också betala 1 000 euro i ersättning åt den anmälda personen för dennas lidande.

Läs mer i papperstidningen!