DELA
Foto: Stefan Öhberg

Oro över lärarbrist i Lumparland

Det har under en tid rått missnöje med personalsituationen i Lumparlands skola. Det har föranlett Hem och skolaföreningen att skicka två skrivelser till kommunen.Man har nu påbörjat åtgärder i skolan.