DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>KRITISK Ålands kommunförbunds direktör Erik Brunström är kritisk till den bristande informationen från landskapsregeringen.

Oro och frågor kring sociallagar

Oron och förvirringen är stor i kommunerna om landskapsregeringens utspel om en egen åländsk socialpolitik.

I början av veckan skrev lantrådet Camilla Gunell och socialminister Carina Aaltonen om ett vägval: Ska Åland fortsätta anta rikets sociallagar som blankettlagar eller ska Åland stifta egna lagar?

I riket ändras sju speciallagar 11 april, lagar som Åland tidigare antagit som blankettlagar och som därför ändras per automatik på Åland

Landskapsregeringen föreslår att den nuvarande socialvårdslagen ska vara i kraft på Åland även om riket får en ny socialvårdslag i kraft den 1 april.

Men eftersom rikslagen finns som blankettlag på Åland träder förändringarna i kraft också här. Om en övergångsperiod blir aktuell gäller den nya socialvårdslagen på Åland under den perioden.

Efter övergångsperioden återgår situationen till den som råder före 1 april.

Kommunförbundets direktör Erik Brunström är kritisk:

– Fram till i dag har jag som företrädare för Ålands kommunförbund inte fått någon information om vad som är på gång. Jag har vetat länge vad som sker i riket och jag har väntat på att landskapsregeringen ska berätta för oss hur vi ska göra här. Jag har begärt information per mejl, men först i dag fick vi ett brev.

Läs mer i papperstidningen!