DELA
Foto: Pressbild

Ordning och reda på ministermöte

#metoo, etablering på arbetsmarknaden för utrikes födda och ordning och reda på arbetsmarknaden var teman när de nordiska arbetsministrarna möttes förra veckan.
”Ordning och reda på arbetsmarknaden” stod på agendan för själva ministermötet, där vicelantrådet Camilla Gunell (S) deltog från Åland.

– Samarbete mellan lokala myndigheter som har bra kunskap om den lokala arbetsmarknaden tror Camilla Gunell att är en framgångsfaktor för att åstadkomma ordning och reda på arbetsmarknaden, enligt ett pressmeddelande.

Värdlandet Sverige tog initiativ till att #metoo dryftades vid den informella diskussionen. Island sa att de kommer att ta upp temat under deras ordförandeskap 2019, så att #metoo kommer att leva vidare i det nordiska samarbetet.

– Paneldebatten med de nordiska arbetsministrarna inledde en heldagskonferens om etablering på arbetsmarknaden för utrikes födda. Fokus låg på kvinnor och särskilt flyktingkvinnorCamilla Gunell lyfte fram hur viktigt det är att tredje sektorn ges möjligheter att delta i integrationsarbetet, sägs i pressmeddelandet.