DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>IDEL ÖRA Centerns ordförande Harry Jansson tycker att landskapsregeringen borde ta till sig av kritiken.

Oppositionen vill stoppa ministerstyre i kommunerna

En person som sitter i landskapsregeringen ska inte längre kunna utses till ordförande eller viceordförande för en kommuns fullmäktige. Det föreslår Centern, Obunden samling och Ålands Framtid i en motion.

Motiveringen är att en medlem av självstyrelsens högsta verkställande organ, landskapsregeringen, inte samtidigt ska kunna ingå i kommunfullmäktiges presidium.

Enligt motionen är problemet att landskapsregeringen utövar en tillsyn över kommunerna. Kommunfullmäktiges presidium representerar ofta den egna kommunen i överläggningar med både landskapsregeringen och andra kommuner, skriver oppositionsrepresentanterna.

Enligt motionen kan den pågående översynen av landskapsandelar och kommunstrukturen skapa intressekonflikter och riskerar att undergräva förtroendet för landskapsregeringen opartiskhet.

Oppositionen lyfter också fram att risken för jävsförhållanden är påfallande. Dessutom anser oppositionen att det inte är skäligt att en minister under normal arbetstid ska ha tid att medverka i bland annat kommunstyrelsens sammanträden.

Enligt undertecknarna är syftet med motionen inte att begränsa lantrådets eller ministrarnas valbarhet till kommunfullmäktigeuppdraget, utan endast att stoppa kommande lantråd och ministrar från att sitta i kommunernas presidium.

Motionen föreslås träda i kraft den första januari.

I dag är finansminister Mats Perämaa (Lib) kommunfullmäktiges ordförande i Kumlinge, infrastrukturminister Mika Nordberg (MSÅ) ordförande i Jomala och utbildningsminister Tony Asumaa (Lib) första viceordförande i Lemland. Dessutom finns planer på att vicelantrådet Camilla Gunell (S) ska bli ordförande i Mariehamns stadsfullmäktige under andra delen av den nuvarande mandatperioden.

Hela motionen kan läsas här.