DELA

Oppositionen vill stoppa ministerstyre i kommunerna

En person som sitter i landskapsregeringen ska inte längre kunna utses till ordförande eller viceordförande för en kommuns fullmäktige. Det föreslår Centern, Obunden samling och Ålands Framtid i en motion.
Motiveringen är att en medlem av självstyrelsens högsta verkställande organ, landskapsregeringen, inte samtidigt ska kunna ingå i kommunfullmäktiges presidium.

Enligt motionen är problemet att landskapsregeringen utövar en tillsyn över kommunerna. Kommunfullmäktiges presidium representerar ofta den egna kommunen i överläggningar med både landskapsregeringen och andra kommuner, skriver oppositionsrepresentanterna.

Enligt motionen kan den pågående översynen av landskapsandelar och kommunstrukturen skapa intressekonflikter och riskerar att undergräva förtroendet för landskapsregeringen opartiskhet.

Läs mer i dagens Nya Åland.