DELA
Foto: Jonas Edsvik

Oppositionen vann omröstningen

Med minsta möjliga marginal – med talmannen Veronica Thörnroos röst – beslöt lagtingets majoritet för en stund sedan att anta Harry Janssons (C) kläm. John Holmberg (Lib) röstade för klämmen.
Stämningen var närmast elektrisk i lagtingssalen inför omröstningen. Ministrarna satt spänt framåtlutade och omröstningen skedde inte öppet utan endast elektroniskt enligt Harry Janssons önskemål. Omröstningen slutade 14-14 och talmannens röst avgjorde till klämförslagets fördel.

John Holmberg röstade inte med övriga liberala ledamöter utan höll med oppositionen om klämförslaget, det vill säga att lagtinget ska uppmana landskapsregeringen att omedelbart säga upp avtalet gällande elhybridfartyg och drift med hänvisning till att lagtinget inte har beviljat medel.

Infrastrukturminister Mika Nordberg (MSÅ) sa direkt efter omröstningen att han inte väntat sig det här resultatet.

– Nu måste vi ta helgen till hjälp och fundera och analysera. På måndag har jag fler kommentarer, meddelade han.