DELA

Oppositionen fick inte stöd –Landskapsregeringen fick fortsatt förtroende

 

 

Ålands landskapsregering har fått förnyat förtroende. I fredagens misstroendeomröstning i Ålands lagting röstade 12 ledamöter för att landskapsregeringen inte skulle få förnyat förtroende. Det hade krävts minst 16 röster för att den sittande regeringen skulle falla.

Obunden samlings Bert Häggblom stod som första undertecknare i misstroendeyrkandet. Centerns och Ålands framtids ledamöter hade också undertecknat yrkandet. Anledningen till misstroendet var bland annat att landskapsregeringen inte gett Jarl Danielsson förnyat förtroende som styrelseordförande för Ålands penningautomatförening, Paf. Landskapsregeringen motiverade sitt beslut med att Danielsson var emot att hans hemkommun Vårdö skulle ta emot en kvotflyktingfamilj.

Läs mer i lördagens Nya Åland