DELA
Foto: Stefan Öhberg

Öppnare debatt om nya lagen efterlyses

Självstyrelselagsrevisionen, Töftöfärjans turlista och den hårda tonen på stormig.ax.

Det var några av de saker som oppositionen ville veta mera om under lagtingets frågestund i går.
– Det finns ett behov av att inte bara informera självstyrelsepolitiska nämnden utan hela lagtinget och också allmänheten om hur arbetet med den nya självstyrelselagen fortskrider i Helsingfors.

Det anser Roger Nordlund (C) som i lagtingets frågestund bad lantrådet Katrin Sjögren (Lib) att redogöra för möjligheten till en större öppenhet om förhandlingsläget mellan Åland och riket.

– Jag delar synen på att det är problematiskt att debatten uteblir, svarade Sjögren.

Enligt henne handlar arbetet just nu huvudsakligen om juridisk paragrafgranskning utgående från den hårda kritik som Ålandskommitténs betänkande fått i synnerhet från riksministerierna. Det arbetet utförs dessutom under tidspress eftersom den arbetsgrupp som arbetar med frågan ska vara klar inom mars månad.

– Men det redan nu klart att det är ett stort glapp i hur vi ser på gruppens uppgift. Medan arbetet enligt vår åsikt ska resultera i ett lagförslag ser man det i riket som en del av ärendets beredning, sade Sjögren.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!