DELA
Foto: Jonas EdsvikTorbjörn Björkman.

Öppet hörande om hållbart skogsbruk

Finans- och näringsutskottet håller i morgon tisdag kl. 10.00 i lagtingets auditorium ett öppet hörande om landskapsregeringens lagförslag om stöd för hållbart skogsbruk.

De som ska höras av utskottet är följande: minister Fredrik Karlström och byråchef Mikael Sandvik landskapsregeringen, vd Kenneth Berndtsson och virkesinköparen Oskar Qvarnström Carl Rundberg Ab, vd Joakim Blom och virkesinköparen Göran Mattsson Ålands skogsägarförbund, Tage Eriksson styrelseordförande Ålands producentförbund, Jan Salmén ordförande Ålands producentförbunds skogsutskott samt Torbjörn Björkman (bilden) verksamhetsledare Ålands skogsvårdsförening.

Efter att ordförande förklarat att det formella hörandet avslutats kan de som så önskar ställa frågor till dem som hörts av utskottet. (ms)