DELA
Foto: Joakim Holmström

Öppet bråk om bordläggningstid

Ingrid Zetterman (Lib) och Marcus Måtar (Ob) blev så oense om bordläggningstiden för spörsmålet att talmannen Roger Nordlund (C) ajournerade plenumet för att diskutera med partiernas gruppledare.
– Det här är en omröstning som inte är värdig det här lagtinget, sa han.