DELA
Foto: Stefan Öhberg

Öppet bråk i stadsstyrelsen

Tre stadsstyrelseledamöter anklagar tre av sina kolleger för att bryta mot lag och stadga. Och en för att ha lagt ut beslut på Facebook under pågående möte.
Anders Holmberg (Ob), Birgitta Johansson (ÅF) och Erica Sjöström (C) skriver i en insändare att de anser att stadsstyrelsens ordförande Petri Carlsson (MSÅ), vice ordförande Sara Kemetter (S) och Tony Wikström (S) varken följer kommunallagen, eller Mariehamns förvaltningsstadga.

De tre är bland annat kritiska mot Carlssons och Nina Lindfors (MSÅ) skriftliga initiativ om nyårsfyrverkeriet.

– Det är inte rätt att driva partipolitik som en ordförande, skriver de.

Petri Carlsson avfärdar den delen av kritiken med att det är helt i enlighet med gällande lag och förvaltningsstadga.

– Dessutom har jag vid ett flertal tillfällen uppmanat samtliga i stadsstyrelsen att lämna in skriftliga initiativ för att få en fråga beredd, behandlad och beslutad.

Holmberg, Johansson och Sjöström är också kritiska mot att Tony Wikström lade ett beslut på Facebook mitt under pågående möte och innan protokollet var justerat.

– Det är stadsstyrelsens ordförande som uttalar sig för hela stadsstyrelsen om det som avhandlats på mötet.

Petri Carlsson håller med.

– Vad gäller Tony Wikströms agerande om offentliggörande av beslut delar jag kritiken, säger han och tillägger att han också framfört kritiken direkt till Wikström.

– Ja, jag hade lite bråttom. Det stämmer att jag, glad över utfallet, lade ut en post på Facebook, erkänner Wikström själv.

Det han lade ut var att stadsstyrelsen beslöt att uppmana socialnämnden att på nytt se om det finns möjlighet att ta emot en handfull flyktingfamiljer oftare än vart tredje år.

Läs politikernas egna ord här på nyan.ax under fliken insändare.