DELA
Foto:

Önningebykonstnärer på Waldemarsudde

Tre målningar från Önningebymuséets samlingar ingår i en utställning på Waldemarsudde i Sverige från februari till augusti.

– Det är roligt att få en förfrågan från ett så välrenommerat museum som Waldemarsudde, säger Kjell Ekström.
Utställningen uppmärksammar flera tidigare rätt bortglömda målare och från Önningebymuséet deltar två verk av Ida Gisiko-Spärck som deltog i Önningebykolonin kring 1890 samt ett verk av Anna Wengberg som deltog i kolonin från 1887 fram till upplösningen. De två verken av Gisiko heter Väntan på Stranden samt Kållandet. Den förra är målad 1889 på Blidö och den senare är eventuellt ett arbete med motiv från Åland.

Anna Wengbergs arbete är också det en oljemålning och motivet är konstnärskollegan Helmi Sjöstrand vid staffliet. Målningen är odaterad men den är troligen utfört i slutet av 1880-talet.

– Det är naturligtvis väldigt roligt att få en förfrågan om lån från ett så välrenommerat museum som Waldemarsudde. Det var helt klart att vi skulle bevilja deras anhållan. Museets samling är dessutom så stor i dag att vi kan undvara några målningar under ett par månader, säger Kjell Ekström.

Utställningen heter Ljusets magi–Friluftsmåleri från sent 1800-tal och pågår från den 16 februari till den 28 augusti. Andra konstnärer som är representerade i utställningen är bland annat Hanna Pauli, Carl Fredrik Hill, Eva Bonnier, Anders Zorn och Camille Corot.