DELA
Foto: Jonas Edsvik

Omval föreslås i Centern

Valberedningen i Åländsk Center föreslår inför tisdagens höststämma återval av ordförande Jörgen Pettersson tillsammans med Harry Jansson (förste viceordförande) och Carina Eriksson (andra viceordförande) för den kommande tvåårsperioden.

I förslaget ingår även styrelsemedlemmar från alla kommuner vilket understryker Centerns roll som hela Ålands parti, sägs i ett pressmeddelande, som fortsätter:

Jörgen Pettersson, Mariehamn, är lagtingsledamot och har lett partiet de två senaste åren. Tillsammans med verkställande utskott och styrelse har han jobbat för större delaktighet och engagemang bland samtliga av partiets medlemmar.

Lagtingsledamoten Harry Jansson, Jomala, är Ålands i dag kanske starkaste självstyrelseröst och dessutom tidigare partiledare.

Carina Eriksson, Hammarland, är entreprenör och företagare i mjölkbranschen och har de senaste två åren varit med i verkställande utskottet.