DELA
Foto: Bernt Josephson

Omsorgsordförande planerar besöka boenden

Före påsken kom beskedet att Omsorgsförbundets direktör Veronika Snellman kan få lämna sin post. Det efter en tids turbulens.

Nu vill styrelseordförande Clas Öfverström besöka förbundets boendeenheter för att samtala med personalen.

– Jag tror det finns ett behov av det.
Det var på omsorgsförbundets styrelsemöte förra onsdagen som det stod klart att direktörens förtroende var i gungning.

”Styrelsen konstaterar att omsorgsdirektör Veronika Snellmans förmåga att leda förbundet är starkt ifrågasatt och att styrelsen därför överväger föreslå för förbundsfullmäktige att omsorgsdirektörens tjänsteförhållande skall hävas med omedelbar verkan.”, går det att utläsa ur protokollet.

Detta efter en tid av turbulens och ifrågasatt ledarskap i organisationen. Snellman ska enligt styrelsens förslag tas ut tjänst från och med sista april.

– Mina första tankar var att hon skulle lämna tidigare, men vi har lite problem med avdelningschefer också som slutat och vi har anställt en ny ekonomichef och en ny personalchef. Det blir för tomt i kontoret om hon går för tidigt, vi måste kunna sköta den dagliga verksamheten, säger styrelseordförande Clas Öfverström.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!