DELA
Foto: Jonas Edsvik

Omskärelse av pojkar upp i ÅHS-styrelsen i dag

Ska omskärelse av pojkar av religiösa och kulturella skäl utföras av den offentliga hälso- och sjukvården?

ÅHS-styrelsen behandlar frågan i dag.
En privatperson på Åland frågade landskapsregeringen om det är tillåtet att omskära pojkar av religiösa skäl på Åland. Frågan har nu hamnat på ÅHS styrelses bord.

Chefläkare Jaana Lignell konstaterar att omskärelse, när man tar bort förhuden från penis, är en oåterkalleligt ingrepp i pojkens kroppsliga integritet. Men icke medicinsk omskärelse är inte förbjudet i något land.

I riket ingår inte omskärelse av religiösa eller kulturella skäl i den offentligt finansierade hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvårdsdirektören Katarina Dahlman föreslår att det inte heller ska ingå i den åländska.

Hon föreslår att man i mån av möjlighet kan erbjuda omskärelse av icke medicinska skäl till fullkostnadspris, eller skriva remiss till en privat läkare, men då utan att stå för kostnaderna. Hon föreslår också att ÅHS ska ge tillräcklig information om de följder som manlig omskärelse har.

I Finland omskärs drygt 400 pojkar varje år av skäl som inte är medicinska. Enligt Jaana Lignell är behovet mycket litet på Åland.

Svenska läkarsällskapets delegation för medicinsk etik slutsats är att omskärelse av små pojkar på icke medicinska grunder är svår att förena med respekten för patientens integritet och rätt att vara med och bestämmaom handlingar som berör honom.

Omskärelsen kan också strida mot FN:s konvention om barnets rättigheter.