DELA
Foto: a1k Partners Ab
Så här ska Ömsens centrumprojekt se ut från Torggatan. Till höger ses alltså Boreniuska huset, tillbyggt med en vindsvåning. Över Ekonomiegatan byggs en gångbro. Till vänster byggs ett helt nytt femvåningshus på den tomt där Zeipels ligger i dag.

Ömsens centrumplaner tar nytt steg

Boreniuska husets fasad mot Torggatan blir kvar, men huset får en våning till och tomterna får rejält mera byggrätt. Nu finns skisser för hur Ömsens centrumprojekt ska se ut.