DELA
Foto: Stefan Öhberg
Ömsens stämma växer. I år hade över 300 delägare anmält sig. Enligt röstlängden var 275 på plats för förhandlingar och förtäring.

Ömsen växer igen

Ömsen bjöd in till årsstämma – med ett bottenresultat för 2022.