DELA
Foto: Stefan Öhberg
Ömsens stämma växer. I år hade över 300 delägare anmält sig. Enligt röstlängden var 275 på plats för förhandlingar och förtäring.

Ömsen växer igen