DELA

Ömsenpengar garanterar fortsatta utgrävningar

Ett stort ekonomiskt bidrag av Ömsen möjliggör fortsatta utgrävningar i Saltvik.

Nästa sommar ska forskningsledare Kristin Ilves gräva upp ett 500 kvadratmeter stort område.
Rapporten från förra sommarens utgrävning är precis klar. Där slår forskningsledare, fil. dr. Kristin Ilves fast att ett långt hus fanns på åkern intill nuvarande kyrkan i Saltvik, och att det behövs framtida utgrävningar för att ta reda på vad huset använts till.

– Visar det sig vara en hallbyggnad, det vill säga en festplats, ändrar det hela vår förståelse för hur politiskt viktig Åland var under yngre järnåldern. Nu börjar vi få belägg på att Åland inte var så politiskt ointressant som vi tidigare trott.

Ett ekonomiskt stöd från Ömsen, en ”ansenlig summa”, innebär att utgrävningarna fortsätter sommaren 2016.

– Stödet är så pass stort att det tillåter mig att göra det som är bäst utan att fundera på kostnaderna.

Pengar för forskning kommer sällan från privata företag.

– Förmodligen skulle jag ha fått bidrag från universitet och fonder, men ansökningsrumban är tidskrävande och osäker. Att få en klumpsumma underlättar mycket.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!