DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>NY VÄNTAN När hovrättens dom kom hoppades den 33-årige mannen att Ömsen skulle låta bli att gå vidare. Hans förhoppningar kom på skam eftersom Ömsen beslutat vända sig till Högsta domstolen.

Ömsen överklagar trafikskadedom

Ömsen väljer att söka prövningstillstånd i Högsta domstolen för att få Åbo hovrätts fällande dom ändrad i ett uppmärksammat trafikskadeärende.

Hovrättsdomen har prejudicerande verkan, säger Ömsens jurist Dan-Erik Woivalin.
Ömsen – Ålands ömsesidiga försäkringsbolag – går alltså vidare till högsta instans i det utdragna trafikskadeärendet där en man som i dag är 33 år fått både tingsrätten och hovrätten på sin sida. Båda domstolar ansåg att det finns ett orsakssamband mellan de tre trafikolyckor som mannen varit med om och som gjort honom oförmögen att arbeta.

Ömsen har beslutat gå vidare till Högsta domstolen eftersom man anser att det finns drag som är prejudicerande i domen. Vad det betyder i praktiken vill Woivalin inte yppa.

– Jag kan inte gå in i detalj på vilka prejudicerande omständigheter vi kommer att åberopa eftersom det berör en enskild persons sjukdomstillstånd. Vi motiverar det i vår ansökan om prövningstillstånd. Det här fallet är så speciellt.

Men om fallet är så speciellt, hur kan det då vara prejudicerande?

– Det handlar om hur man bedömer sjukdomsförloppet. Jag har stor respekt för att det upplevs som jobbigt att bli föremål för en utdragen rättsprocess men vi ser tyvärr ingen annan råd än att gå vidare.

Läs mer i papperstidningen!