DELA

Jättetapp för Viking Line 2020

Från 496,4 miljoner euro 2019 till 188,8 miljoner: så mycket sjönk Viking Lines omsättning förra året.

De passagerarrelaterade intäkterna gick ner från 448,4 miljoner euro till 148,2 miljoner.

– Den världsomfattande COVID-19 pandemin medförde att koncernen tvingas rapportera ett negativt resultat under år 2020, skriver vd Jan Hanses i en kommentar till bokslutskommunikén.

– Passagerarvolymerna vek kraftigt ned i mars 2020 och i slutet av året kunde vi konstatera att vi tappat 4 miljoner passagerare. Vi tvingades på kort tid konstatera att i princip alla intäkter försvunnit medan en stor del av kostnaderna kvarstod. Av våra fyra verksamhetsben; frakt, personbilar, kryssningsresenärer och ruttresenärer, fungerade endast frakten normalt.

Året blev att domineras av kostnadsnedskärningar, permitteringar och statliga stödåtgärder.

– De statliga stödåtgärderna, främst de finska åtgärderna genom Försörjningsberedskapscentralen och Traficom, har medverkat till att förlusterna har kunnat begränsas. Även stödåtgärder från Sverige, i form av korttidspermitteringsstöd, och från Estland i olika former har bidragit, skriver vd.

Rörelseresultatet uppgick till -49,3 miljoner euro, att jämföra med 17,4 miljoner 2019. Finansnettot blev -3,6 miljoner euro (-3,8 miljoner). Resultat före skatt uppgick till -52,9 miljoner euro (13,6 miljoner), och efter skatt -42,3 miljoner euro (10,8 miljoner).

De passagerarrelaterade intäkterna uppgick till 148,2 miljoner euro (448,4 miljoner). Fraktintäkterna landade på 38,8 miljoner euro (45,6 miljoner). Försäljningsbidraget var 137,9 miljoner euro (363,3 miljoner).

Driftskostnaderna minskade med 41,1 procent till 189,4 miljoner euro, och bunkerkostnaderna med 33,7 procent till 31,2 miljoner euro.

Jan Hanses nämner även de två haverier som skedde förra året.

– Under hösten 2020 drabbades koncernen av två haverier då Amorella i september grundstötte i Ålands skärgård och Viking Grace i november i närheten av Mariehamn. Grundstötningarna orsakade endast skador på fartygen, främst på Amorella. Fartygen kunde ersättas under reparationstiderna med Gabriella, varför resultateffekten var begränsad. Planerade årsdockningar kunde utföras samtidigt. Besättningarnas hantering av haveritillfällena var exemplariskt.