DELA

Omröstning i Hammarland

Två omröstningar behövdes innan det blev klart vilka som ska leda fullmäktige och kommunstyrelse i Hammarland.
Den första omröstningen gällde vem som ska sitta som vice ordförande i fullmäktige, Josefin Cleve Andersson eller Stig Mattsson. Cleve Andersson fick elva röster mot Mattssons fyra.

Enighet rådde om förslaget att utse Lars Häggblom, som före valet bytte parti från Centern till Obundna, till fullmäktigeordförande.

Också i valet av vice ordförande i kommunstyrelsen blev det omröstning. Stefan Öström fick elva röster mot fyra för Anne-Maj Mattsson. Endast en namn fördes fram som styrelseordförande, Tomas Blomberg.

Övriga ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen är Catrin Häggblom, Robert Järvinen, Annika Lönnqvist och Anders T Karlsson. (ao)