DELA
Foto: privat

Ombyggnadsarbeten vid Storagatan

Staden har nu påbörjat ombyggnadsarbetet för Storagatan mellan Torggatan och Strandgatan.
Samhällstekniska avdelningen vid Mariehamns stad meddelar att i första skedet pågår arbete med sanering av vatten och avloppsledningar.

För tillfället pågår arbetet vid korsningen Storagatan – Strandgatan och därifrån kommer arbetet att först gå in cirka 80 meter längs Strandgatan, därefter flyttar man till Storagatan och går längs Storagatan till korsningen med Torggatan och delvis vidare norrut in på Torggatan och även in i Esplanaden, skriver avdelningen i ett pressmeddelande.

Efter att arbetet med vatten och avloppsledningarna avslutats, inleds det andra skedet då arbetet med ombyggnad av själva gatan påbörjas.

Hela ombyggnadsprojektet beräknas vara färdigt i slutet av oktober 2016 och under hela ombyggnadsperioden kommer framkomligheten för trafikanter att vara begränsad på olika sätt.

– Allt eftersom arbetet fortskrider så ändras skyltningen så vi vill här uppmana alla trafikanter att iaktta försiktighet inom området och att följa de trafikanvisningar och skyltar som finns på plats, skriver man.