DELA

Olycka när sjöman omkom

Det var en olycka när en besättningsman från det cypriotiska fraktfartyget Nordic Stani föll överbord och drunknade i Ålands hav den 9 april i fjol.

Nu har Haverikommissionen (SHK) gått igenom händelsen. Man kan inte med säkerhet fastställa hur det gick till, men har kommit fram till att det var en olycka. I utredningen framkommer ingenting som tyder på att mannen självmant hoppat överbord och det föreligger inte heller någon misstanke om brott.

Eckerölinjens färja m/s Eckerö deltog i den stora sökoperation, liksom den svenska kustbevakningen, Sjöräddningssällskapet samt både flyg och helikoptrar.

Mannen var fartygets tekniska chef. (ff)