DELA

Oljeskyddet uppdateras

Landskapet har inte den rätta utrustningen eller beredskapen om ett större oljeutsläpp skulle ske i närområdet. Enligt budgetförslaget för 2016 planeras under nästa år en uppdatering av oljeskyddet och en finansieringsplan. En del anskaffningar finansieras av Oljeskyddsfonden. Nedan syns bara landskapets andel.

Landskapsfärjan Svärtan förses med en kran (30 000 euro).

En G-pråm för transport av länsor köps in.

En oljetrål köps in. (168 500 euro)

Truck till oljeskyddslagret köps in. (7 500 euro.)

Personlig skyddsutrustning köps i. (50 000 euro).

Tre stycken insatscontainrar köps in. (5 000 euro).

Ett mottagningsutrymme utrustas. (70 000 euro).

m/s Michael Sars utrustas med kran. (140 000 euro). (ns)