DELA

Ökat minimimått räddade svensk gös

Ett ökat minimimått till 45 centimeter räddade gösbeståndet i den svenska sjön Hjälmaren.

Det åländska minimimåttet är 37 centimeter.

Fiskerikonsulent Martin Engström besökte nyligen Åland, inbjuden av föreningen Lumparns vänner, för att berätta om hur de har gjort i Sverige för att rädda gösbeståndet. I Hjälmaren rasade gösbeståndet på 1990-talet innan fiskeriverket ökade minimimåtten. Gösen i Hjälmaren blir lekmogen vid 40-45 centimeter och tillåts mindre fiskar än så att fiskas riskerar man att decimera fiskbeståndet.

– Om man tillåts ta upp fisk som ännu inte kan föröka sig minskar beståndet, det är inte några konstigheter, säger Enström.

Gösen växer snabbare i sötvatten vilket gör att den är större när den blir lekmogen, i brackvatten är den mindre när den blir lekmogen.

Landskapsregeringen började provfiska för att kontrollera beståndens storlek 1999 och sedan dess har gösbeståndet inte minskat. Men Ådjers säger att gösfångsterna var stora före provfiskena inleddes.

Lumparn och Ivarsfjärden är två viktigaste platser på Åland för gösen.

Gösfisket har varit reglerat på Åland i 15 års tid.

Läs mer i dagens papperstidning eller e-nyan.