DELA
Foto: Stefan Öhberg

Ökade resurser för polisen

Landskapet ger Ålandspolisen resurser att anställa ytterligare tre äldrekonstaplar och Ungdomspolisen integreras i den ordinarie verksamheten.

– Det känns absolut positivt, säger polismästare Maria Hoikkala.

Regeringens budgetförslag för Ålands polismyndighets verksamhet 2018 stannar på 6 226 000 euro sammanlagt, 117 000 mer än föregående år. I det ökade anslaget ingår tre nya polistjänster, men hur de ska tillsättas är ännu inte klart.

– Vi kommer att kartlägga behoven först, men det handlar om tjänster som äldre konstapel, säger Maria Hoikkala.

Polisen har sedan 2012–2013 blivit av med fem tjänster, men i och med de ökade resurserna får myndigheten nu tillbaka samtliga. Två har tillsatts redan i år.

Hur stor inverkan har Ungdomspolisen haft på narkotikabekämpningen?

– Knarkgruppen arbetar utredande, med att bekämpa införsel och mer invecklade fall. Ungdomspolisen jobbar mer mot unga ute på fältet. Men narkotikabekämpning arbetar egentligen alla fältgrupper med.

Hur väl har det intensifierade arbetet mot narkotika fallit ut hittills?

– Det har gått väldigt bra, och vi ser resultaten av det nu. Det är också något vi ska fortsätta jobba med in på år 2018. Projektet har varit väldigt lyckat och uppskattat.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!