DELA

Ökad transparens för banksparande

Två tredjedelar av Ålandsbankens anställda deltar i det aktiesparprogram som lanserades 2015. Programmet går ut på att arbetstagarna sparar en del av sin lön i aktier.

Också bankens ledning omfattas av aktiesparprogrammet på samma villkor som resten av personalen. Efter en lagändring måste ledningen, till skillnad från övriga anställda, meddela Helsingforsbörsen efter varje transaktion med de egna aktierna. Därför meddelas övriga aktieägare om varje enskild transaktion.

Ålandsbankens vd Peter Wiklöf förklarar att det handlar om ökad transparens.

– Det blir väldigt mycket kommunikation trots att det handlar om små belopp. (ao)