DELA
Foto: Stefan Öhberg

Oförändrad skatt föreslås i stan

Stadsdirektören föreslår att Mariehamn nästa år behåller sin inkomstskatteprocent på 17,75. Det innebär att inkomstskatten för mariehamnarna skulle vara oförändrad från 2017.

Även fastighetsskatterna ska förbli på samma nivå, föreslår stadsdirektören.

Stadsdirektören föreslår även att hundskatt inte ska uppbäras i Mariehamn. År 1984 utgjorde hundskatten 100 mark (16,81 €). Därefter har stadsfullmäktige beslutat att hundskatt inte ska uppbäras.

Stadsstyrelsen tar ställning vid mötet i kväll. (jo)