DELA

Oförändrad Saltviksskatt

Kommunstyrelsen i Saltvik föreslår för kommunfullmäktige att inkomstskattesatsen för nästa år blir oförändrad, det vill säga 16,75%.

Fastighetsskatten förslås också bli oförändrad: allmän 0,20, stadigvarande boende 0,00, övriga bostadsbyggnader 0,90. (ms)