DELA
Foto: Stefan Öhberg

Offentligt i stadsägda bolag

Offentlighetsprincipen skrivs in i stadens koncerndirektiv. Det betyder att alla handlingar utom de som kan hemligstämplas enligt lag hålls tillgängliga för allmänheten.

Debatten i stadsfullmäktige i går kväll var lång och tidvis snårig. Flitigast i talarstolen var moderaternas ledamöter som mangrant gick emot stadsstyrelsens förslag att offentlighetsprincipen ska skrivas in i direktiven till samtliga aktiebolag där staden är majoritetsägare, vilket innebär att alla handlingar som varit offentliga när verksamheten drevs i stadens regi också är det i den bolagiserade verksamheten.

Grunden för hanteringen är den åländska lagen om allmänna handlingars offentlighet.

Debatten avslutades med omröstning där majoriteten – tretton ledamöter – röstade för stadsstyrelsens förslag om fortsatt offentlighet. Tio ledamöter röstade emot och fyra la ner sina röster.

Socialdemokrater och obundna röstade konsekvent för offentlighetsprincipen medan moderaterna och centern konsekvent röstade för att punkten om offentlighet skulle strykas i koncerndirektivet.

Av de liberala ledamöterna röstade tre för offentlighet och tre la ner sina röster. Också Ålands framtids två le