DELA

Oenighet om upphandlingar

Utredningen som visar att stadens tjänstemän inte följer direktiven om upphandling ledde till två omröstningar i stadsstyrelsen.

Bert Häggblom (Ob) ville återemittera för att få en åtgärdsplan men hans förslag fick bara understöd av Erika Sjöström (C). Resten i stadsstyrelsen valde i stället att stöda ordförande Petri Carlssons (MSÅ) förslag att ge förvaltningen i uppdrag att genast se till upphandlingarna sköts korrekt.

Häggblom och Sjöström reserverade sig mot beslutet. (tt-s)