DELA
Foto: Stefan ÖhbergStadsfullmäktiges I vice ordförande Tage Silander.

Oenighet om mötesarvoden

Hur mycket skall en stadspolitiker få betalt?

Stadsstyrelsen och fullmäktige är inte överens.
Stadens politiker får betalt för sina politiska uppdrag enligt taxor som slogs fast 2012. Sedan dess har konsumentprisindex stigit med nästan 2,5 procent och det är därför dags för en justering av arvodena.

Utöver konsumentprisindex har man tittat på hur mycket kommunpolitiker får i riket och lagt de åländska ersättningarna på ungefär samma nivå.

Det här betyder bland annat att de som sitter i stadsstyrelsen och fullmäktige skulle få 76 euro i grundarvode per möte i stället för nuvarande 74. Fullmäktiges ordförande skulle få 2 250 i året i stället för nuvarande 1 500 och de två vice ordförandena 770 i stället för 750.

Innan förslaget klubbades i stadsstyrelsen hade samtliga partier order om att först ta ställning till arvodena inom den egna gruppen. Man räknade därför från stadsstyrelsens sida inte med att frågan skulle stöta på patrull i fullmäktige i tisdags. Men det gjorde den.

Tage Silander (MSÅ) föreslog återremiss med motiveringen att systemet med att betala tillägg för möten som drar ut på tiden borde slopas till förmån för ett högre grundarvode på 100 euro. Det blev återremiss.

Läs mer i morgondagens Nya Åland!