DELA
Foto: Johan OrreGODBYVÄGEN Under ödriften sprades el bland annat genom att släcka väg- och gatubelysningen under vissa tider.

Ödriftsproblemen har åtgärdats

Åtgärder har vidtagits för att säkra tillgången på reservkraft, meddelar Kraftnät Åland i den rapport som landskapsregeringen begärt om problemen med ödriften strax före jul.

Bland annat har automatstart vid strömavbrott installerats på Mariehamns energis minsta diesel får att på så sätt trygga elförsörjningen till kylvattenpumparna.

Det var kylproblem på bolagets stora diesel som ledde till att den slogs ut med omfattande och tidskrävande reparation som följd. Kraftnät Åland har också påtalat att Mariehamns energi borde köra reservkraftanläggningen oftare än vad som nu skett.

Under ödriften upptäcktes också reglerproblem på Kraftnät Ålands egen gasturbin, men felen åtgärdades snabbt.

Kommunikationen utåt var bristfällig i början av ödriften, konstaterar Kraftnät Åland som igen efterlyser en övergripande försörjningsplanering med tydliga prioriteringar. En sådan plan är nödvändig för att kommunvisa prioriteringar ska kunna göras, påpekar man i rapporten.

Landskapsregeringen noterar att de vidtagna åtgärderna är ett steg i rätt riktning och påpekar att det är kommunernas ansvar att uppdatera beredskapsplanerna. Landskapsregeringen är positiv till att medverka i utformningen av en övergripande prioritetsordning. (ao)