DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>VÄLKOMNAR Nu är det upp till Saltviks fullmäktige om kommunen ska ta emot en flyktingfamilj.

Också Saltvik vill ta emot flyktingar

Kommunstyrelsen föreslår att Saltvik ska ta emot en flyktingfamilj på maximalt fem personer, gärna från landsbygden, nästa höst.
Saltviks kommunstyrelse tog upp flera frågor som handlar om flyktingmottagande på sitt senaste möte.

Kommunstyrelsen föreslår att integrationsprogrammet antas och att svaret är ja på Jomalas fråga om planerna på en gemensam integrationssamordnare förutsatt att fullmäktige besluter att ta emot flyktingar.

Också Mariehamns stad svarar ja på Jomalas fråga som ställts till samtliga kommuner.

I frågan om flyktingmottagningen följer kommunstyrelsens beslut kommundirektörens förslag. Kommundirektören får fullmakt att ingå avtal med NTM-centralen och ÅHS om också fullmäktige säger ja till integrationsplan och till att ta emot en flyktingfamilj.

I förslaget ingår att eventuella kostnader främst hanteras med hjälp av kommunens dispositionsmedel och att tilläggsanslag kan bli aktuellt först efter det.