DELA

Också ljud är hot mot havet

Plötsliga tryckvågor, impulsljud och annat undervattensbuller påverkar det marina livet i Östersjön negativt. Östersjöns samarbetsorgan HELCOM ordnar nu en tredagars konferens i Köpenhamn i Danmark där företrädare för vetenskapliga och politiska institutioner i medlemsländerna granskar och bedömer konsekvenserna av ljudtryck från flera olika verksamheter, bland annat muddring.

I samband med konferensen förbinder sig deltagarna att före utgången av 2016 skapa ett register över ljudföroreningarna. Det slutliga målet är att bygga upp en kunskapsbas om undervattensbuller. (tt-s)