DELA

Också döda ska betala årlig Miseavgift

När Peters morbror gick bort blev det Peters ansvar att som närmaste anhörig ta hand om det praktiska rörande dödsboet. En av Peters uppgifter blev därför att säga upp Miseavtalet på adressen där morbrodern bott. Det gick inte, meddelade Mise. Trots att morbrodern inte längre lever ska en årsavgift på 70 euro betalas. Summan tas från dödsboet.

Varför går det inte att avsluta ett Miseavtal om personen som bott på adressen har avlidit, Mises verksamhetsledare Sofie Dahlsten?

– Avgiften är kopplad till byggnaden och inte en person. Vi utgår från att alla hus och stugor producerar någon sorts avfall. Vi tar ut en avgift för alla byggnader. Man kan få en mindre avgift om huset är stadigvarande obebott. I vissa fall kan det vara frågan om ett dödsbo och då kan man ha ganska mycket som ska tömmas och man behöver avfallshantering.

Varför ska man betala en avgift till Mise om man inte längre behöver Mises tjänster eftersom man avlidit?

– Även om ingen bor i huset har vi fortfarande kostnader för tillsyn enligt renhållningslagen. Vi har en grundläggande administration som också bekostas av grundavgifter.

Läs mer i dagens Nyan!