DELA
Foto: Ida K Jansson

Obundna sågar Ålandsvägen-bygget

Obunden samling riktar hård kritik mot staden för hur den hanterat kostnaderna för etapp ett av Ålandsvägens ombyggnad.

Partiet har granskat fakturorna och fastnat för den dyra asfalthanteringen.
Budgeten för den första etappen av Ålandsvägens ombyggnad överskreds med 275 000 euro – med ”merkostnader utan grund” på 287 000 euro.

Den summan har Obunden samlings representanter i stadspolitiken kommit fram till efter att ha gått igenom fakturorna för ombyggnaden.

Bert Häggblom (Ob) skulle presentera partiets beräkningar på stadsfullmäktiges möte på tisdagskvällen:

För gatu- och trottoarbygget överskreds budgeten på en miljon med 123 000 euro. 150 000 för hantering av tjärasfalt bokförde staden som ett driftsprojekt, medan de obundna anser att det ska räknas in i kostnaderna för det aktuella bygget.

Vatten- och avloppskostnaderna gick 152 000 över budget.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!