DELA
Foto: Veronika Åström<07_Bildrubrik>I HELA NORDEN ”Vi står under Nordiska ministerrådet och är ute på turné i Norden med Åland som sista anhalt”, säger kommunikationsrådgivare Jessica Gustafsson.

”Obalanserad rapportering av alkohol och droger”

Journalister jobbar under stress med begränsade resurser, samtidigt som drogfrågor är känsliga ämnen. Det menar Jessica Gustafsson, kommunikationsrådgivare på Nordens välfärdscenter.

– Det blir en falsk balans i medier. Vissa röster är starka men kanske inte vetenskapligt starka, säger hon.
Åland var under onsdagen den sista anhalten för en turné som Nordens välfärdscenter arrangerat.

– Vår tanke är att komma hit för att det inte bedrivs så mycket forskning här och diskutera kring hur journalister rapporterar om alkohol- och drogfrågor, säger Jessica Gustafsson, som berättar att turnén ska utmynna i en publikation som ska vända sig till journaliststuderande och forskare.

Jessica Gustafsson menar att även om journalister strävar efter att vara objektiva så bär man ändå på egna erfarenheter som påverkar utfallet.

– Här blir källkritiken en viktig fråga, också för att specialiserade journalister blir allt färre då specialområden skärs ner, säger hon.

Ett annat problem är att journalister litar blint på nyhetsbyråer och okritiskt publicerar deras artiklar.

– Medier har också alltför lätt för att ringa Polisen i stället för att gå tillbaka till ursprungskällan. När man behöver belägg om forskning och trender så kan man kontakta forskaren om den specifika forskningen i stället, säger hon.

Journalister förenklar gärna när forskare kan varje detalj i sin forskning, förklarar hon. Där finns en konflikt dem emellan, och Nordens välfärdscenter vill sammanföra de två polerna och även medieträna forskare.

– Vissa forskare är kritiska. Man ifrågasätter journalistens agenda och har uppfattningen om att de vrider och vänder på allt. Vi vill vända strålkastarljuset och hjälpa forskare att nå ut med sitt budskap, även om det inte är fråga om lobbyverksamhet, säger hon.

Läs mer i måndagens Nya Åland.