DELA

Oasen säger upp arrende

Kommunförbundet De gamlas hem, Oasen, säger upp sitt legoavtal med föreningen Ålands Hemgård.

Föreningen har i flera års tid brutit mot avtalet som säger att bostäderna i byggnaden bör hyras ut till äldre. Enligt befolkningsregistret är över 90 procent av de som bor på adressen under 65 år.

DGH har låtit göra en juridisk bedömning och fått svaret att det finns en hävningsgrund. Situationen är komplicerad också ur ett EU-perspektiv eftersom den hyra som Ålands hemgård betalar är så låg att DGH kan beskyllas för att ge förbjudet statligt stöd till enskild förening som bedriver uthyrningsverksamhet.

Om avtalet upphävs är DGH skyldig att lösa in byggnaden. Vad den har för prislapp är inte utrett.

Förbundsfullmäktige har klubbat uppsägningen men beslutet får laglig grund först i februari. (tt-s)